قوانین جشنواره ، وقف چشمه همیشه جاری مشخص شد

آثار ارائه شده به دبیرخانه جشنواره باید حداکثر از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۹۲ به بعد تولید شده باشند.

شرکت در جشنواره محدودیت سنی ندارد.ثبت نام در سایت جشنواره برای کلیه شرکت کنندگان در جشنواره ، الزامی است . تایید فرم فراخوان اینترنتی و ثبت نام در سایت جشنواره به منزله ی قبولی تمام بندهای آیین نامه خواهد بود.

آثاری که پس از مهلت تعیین شده تحویل دفتر جشنواره گردند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

دبیرخانه جشنواره نام فرد ثبت نام شده در سایت جشنواره را به عنوان صاحب اثر تلقی می کند.

در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله ، اثر ارسالی حذف شده و عواقب آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.

فیلم های ارسالی باید مطابق با موازین اخلاقی ، اسلامی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران بشد. در صورت عدم تطابق آثار با موازین پذیرفته شده و قوانین جشنواره ، از مسابقه خارج خواهد شد. به آثاری که هرکدام از قوانین جشنواره را نقض کنند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آثار کلیه متقاضیانی که به مرحله ی نهایی راه می یابند ، با درج لوگو و مشخصات جشنواره در سایت اختصاصی جشنواره قرار خواهند گرفت.

پس از دریافت اثر نهایی توسط دبیرخانه جشنواره و ثبت در سایت ، امکان انصراف و خروج از جشنواره وجود ندارد.

برگزار کننده مجاز است آثار منتخب را در امور نمایشگاهی ، انتشاراتی ، اطلاع رسانی ، تبلیغاتی و رسانه ای خود استفاده نماید.بخشی از آثار راه یافته در مراسم اختتامیه جشنواره و در فضاهایی در اختیار آن به نمایش عمومی در خواهند آمد.

تصمیم گیری در قبال مسائل پیش بینی نشده بر عهده ی دبیرخانه جشنواره است.

کلیه آثار ارائه شده باید مشکلی از جهت رایت نداشته باشد و در صورت بروز مشکل ، مسئولیت این موضوع به عهده ي سازنده اثر که در سایت جشنواره ثبت شده می باشد.

کليه حقوق متعلق به سازمان اوقاف و امور خيريه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
Copyright 2016 © vaghfkhj.ir All right reserved